Dahilan ng pagdating ng mga kastila sa pilipinas

21 May

-Naging biktima ang Pilipinas sa malupit at mapang-abusong pamamalakad at pananakop ng mga Kastila: a.Hindi matatag na administrasyong kolonyal (Instability of Colonial Administration) -Naging magulo ang pulitika ng mga Kastila mula pa sa maligalig na paghahari ni King Ferdinand VII (1808-1833) -Sumailalim sa madalas na pagbabago ang kanilang pamahalaan dahil sa patuloy na pakikipaglaban sa pagitan ng "despotism" (isang taong namumuno, malakas ang kapangyarihan sa pamumuno) at "liberalism" (binibigyang diin ang karapatan ng isang indibidwal) at sa Carlist Wars (pinag-aagawan ang trono ng Espanya) Sa loob ng 28 na taon, nagkaroon ng apat na konstitusyon, 28 na parlamento at 529 na ministro, kasama na rin ang iba't ibang mga rebolusyon.Siya ay lumapag sa Maguindanao (Cotabato) sa taong 1475 at pagkatapos ay pinakasalan niya si Putri Tunina.Sila rin ang kauna-unahang Sultan at Sultana sa Maguindanao.Si Abu Bakr ang nagtatag sa tinatawag na Sultanate of Sulu na kung saan silang mag-asawa ang naging unang Sultan at Sultana.Pagkatapos maitatag ang Islam sa Sulu, ang mga Muslim ay naglakbay patungong Mindanao sa pamumuno ni Sharif Kabungsuwan.

Rafael de Izquierdo-ginalit ang mga Pilipino noong ipinapatay niya kahit inosente sila Padre Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora -Halimbawa: Admiral Jose Malcampo-pumalit kay Hen.

Tila nabaon na lamang sa limot ang pagdurusa ng sambayanang Pilipino sa kamay ng mapang-abuso at mapanlinlang na imperyalistang US.

Sa harap ng patuloy na panghihimasok ng Estados Unidos sa ating bansa, mahalagang sariwain ang mga tunay na pangyayari sa Digmaang Pilipino-Amerikano at basagin ang ilusyon ng pagkakaibigan ng dalawang bansa.

-Apektado ang Pilipinas dahil papalit-palit ng mga nanunungkulang mga gobernador heneral at pabago-bago ang mga kailangang sundan na patakaran.

Halimbawa: 1835-1897-pinamunuan ang Pilipinas ng 50 na gobernador heneral -Dahil dito hindi na tuluyang umunlad ang pulitika at ekonomiya ng Pilipinas.